Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

Център за информация и комуникация Долж-Враца

15.05.2014 На 12 май официално бе открит Център за информация и комуникация Долж - Враца към Регионална библиотека "Христо Ботев". От месец март 2013 година Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е…

Конференция за откриване на проект „Трансграничен Център за информация и комуникация Долж-Враца“

03.07.2013 Конференция за откриване на проект „Трансграничен Център за информация и комуникация Долж-Враца“ На 03.07.2013 в голямата зала на Окръжен съвет Долж , Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман“ проведе конференция…

5-та работна среща по Трансграничен проект, гр. Крайова - Румъния

19.06.2014 На 19 и 20 юни 2014 г. библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Христо Ботев” посетиха румънския град Крайова, където взеха участие в работна среща по Проект 2(4i) -1.2-6, MIS-ETC code…

Национална конференция „Слово, книги, библиотека”

05.11.2014 Конференцията, посветена на 60-годишнината на Регионална библиотека „Хр. Ботев” се проведе под патронажа на кмета на община Враца инж. Николай Иванов. Гости бяха депутатът Красимир Богданов, кметът инж. Николай Иванов,…

Среща между партньори по проект "Трансграничен център за информация и комуникация Долж - Враца"

20.02.2015 Екипи от Областна администрация – Враца и Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца взеха участие в двудневно работно посещение в Окръжен съвет Долж, Република Румъния, в рамките на проект „Трансграничен…

Дигитални колекции на Регионална библиотека “Христо Ботев“– Враца

05.03.2015   Колекция „Пощенски картички”:  Съдържа пощенски картички, дипляни и брошури на различни езици – лице и гръб, с теми: „Стара Враца”, „Площад „Хр. Ботев”, „Природни и културно-исторически забележителности”, „Великденски картички”,…

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.