Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

15.05.2014

На 12 май официално бе открит Център за информация и комуникация Долж - Враца към Регионална библиотека "Христо Ботев". От месец март 2013 година Регионална библиотека „Христо Ботев” Враца е партньор по проект на  Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния и България 2007-2013. Съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца. Една от основните цели на проекта е да създадем Румъно-Български културно - информационни центрове на територията на градовете Враца и Крайова. В този Информационен център гражданите на област Враца ще могат свободно да използват Интернет и видеоконферентна връзка. По този начин целим двете общности да се запознаят взаимно с бита и културата на населението на съседната държава, с възможностите за туризъм и бизнес, ще могат да обсъждат и решават общи проблеми.
Създадохме един общ уеб портал
 http://www.cbcic.ro/bg

между двете най-големи публични библиотеки в двете погранични области – Враца и Долж. Благодарение на скенерът за дигитализация, които придобихме по този проект ще предоставим свободен достъп на населението на България и Румъния до ценното културно богатство от колекции на двете библиотеки. Наред със създаването на дигитална библиотека, сайтът ще предоставя информация за всичко случващо се на територията на двете погранични областти – в сферата на култура, бизнес, туризъм. Сайтът е достъпен на три езика – румънски, български и английски език.


Регионална библиотека „Христо Ботев” ще дигитализира 5 колекции от фонда на отдел „Краезнание” :
1. Колекция от фотокартички и снимки от миналото на Врачанския  край. Разделени тематичнo и включват: природни и културни забележителности, празничен календар, бит и традиции, личности и др.
2. Колекция от автентични фолклорни записи от региона, които до момента се съхраняват на видео и аудио носители на информация;
3. Колекция от местни периодични издания – юбилейни листове, сборници и алманаси.
4. Поредица „Роден край”  - сборници с фолклорни материали от целия Врачански край и поредица „Наследство” – сборници с материали, представяни през годините на регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” и всички презентации, снимков материал и записи, предоставени ни на тези конференции.
5. Ценна колекция за живота и делото на Христо Ботев, в която са включени и документи, свързани с традицията на Ботевите чествания във Враца, афиши, покани, програми, похода „Козлодуй-Околчица” и др. 

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.