Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

19.06.2014


На 19 и 20 юни 2014 г. библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Христо Ботев” посетиха румънския град Крайова, където взеха участие в работна среща по Проект 2(4i) -1.2-6, MIS-ETC code 666 “Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца”. На срещата присъстваха партньори от румънска страна Област Долж – водещ партньор, Окръжна библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Регионална библиотека „Христо Ботев”. По време на работното посещение беобсъден напредъка на Проекта, планови дейности на партньорите и възможни варианти как двете общности да се запознаят взаимно с бита и културата на населението на двете държави. Разгледани бяха и инициативи свързани с дигитализиране на редки и ценни издания и периодичен печат. Разяснено бе и бъдещото изграждане на общ интернет портал, в който двете най-големи публични библиотеки в пограничните области – Враца и Долж ще се предоставят безплатно за потребителите дигитално богатство от колекции на двете библиотеки. Във финалните консултации по време на втория ден на работната среща, колегите от Окръжна библиотека „Аман” представиха електронен каталог на библиотеката, обхващащ библиотечна информация за над 30 библиотеки в окръг Долж, потребителски сесии, история на заемане на литература, възможности за резервация на библиотечни ресурси, служебна информация предавана по електронен път, между библиотека „Аман” и 30-те библиотеки в окръг Долж.
В рамките на двудневната командировка библиотечните специалисти посетиха Музей "Олтения - Terra fossilis", с експозиции от реконструкции на гигантски скелети на мамути, открити през 1928 година, експозиции от флора и фауна на окръг Долж, пещера, както и музейни сбирки открити по поречието на река Дунав. При посещението си в музея бе посетена и секция „Пътешествие в Космоса”, която се радва на изключителен интерес с подредбата на планети и спътници, макет на луноход, скафандри и интерактивна кино зала за образователни инициативи и прожекции на тематични филми в областта на астрономията.
 

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.