Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

15.05.2015

Екипът на Регионална библиотека "Христо Ботев"- Враца благодари на Българската библиотечно-информационна асоциация за наградата "Библиотека на годината за 2014 година! За нас е чест!

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.