Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

15.05.2015

На 14 май 2015 г. от 10:30 часа в Конферентната  зала на община Враца Регионална библиотека „Христо Ботев” организира Регионална кръгла маса на тема „Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот”.

В нея   вземаха участие представители на Областна администрация, Община Враца, Българска библиотечно-информационна асоциация, Асоциация „Съвременни читалища”, библиотекари и партньори на библиотеката, които са ангажирани с Националната стратегия за учене през целия живот. 
     Тази инициатива е част от програмата на Регионална библиотека, с която се включва в 10-та юбилейна Националната библиотечна седмица/ (11-15 май 2015 г.).  

Седмицата се провежда в рамките на проекта на Българската библиотечно-информационна асоциация „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“, спечелен към Програма Public Libraries 2020. Застъпническата кампания на ББИА е подкрепена от Фондация „Америка за България“ и Фондация „Глобални библиотеки“и ще премине под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. 
     Г-жа Митонка Червеняшка, регионален координатор на Националната стратегия за учене през целия живот запозна участниците с основните моменти в Стратегията.  

С партньорите на Регионална библиотека от Регионален инспекторат по образованието, Бюро по труда, Областен информационен център и Социално-терапевтичен център обсъдихме съвместни програми, възможности и дейности за обучение на възрастни. 
     Във втората част на срещата г-жа Ирина Иванова, заместник областен управител на област Враца, инж. Георги Петров, Председател на Асоциация „Съвременни читалища“ и Антоанета Димитрова, представител на Изпълнителното бюро на ББИА наградиха победителите в регионалния конкурс „Най-добра библиотека и библиотекар в област Враца за 2014г.” 

Номинираните са пет библиотеки и трима библиотекари от читалищата: гр. Криводол; гр. Бяла Слатина; с.Паволче, общ. Враца; с. Долни Вадин, общ. Оряхово; с. Търнава, общ. Бяла Слатина и с. Соколаре, общ. Бяла Слатина. „Най-добра библиотека в област Враца на 2014 г.” е библиотеката при НЧ „Н.Й.Вапцаров”-гр. Криводол.

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.