Трансграничен център за информация
и комуникация Долж-Враца

27.04.2015

Във вълнуващо и незабравимо за врачани събитие се превърна „Нощ в библиотеката“, организирана от Регионална библиотека „Христо Ботев“. 

Стотици приятели и почитатели на литературата и изкуствата участваха в инициативите,  организирани за тях: литературно четене, игра „От коя книга е филмът!?“, размяна на книги; насладиха се на „живите“ изпълнения на младите таланти от Враца. 

Екипът на Регионална библиотека изказва специални благодарности на Община Враца, Младежки дом – Враца, Театрална група „ТЕМП“, балет „ВИВА“, Ивайло Рацов, Росен Найденов, Александър Василев – Василевса, Светлин Кирилов, Камелия Велкова, Явор Венчев, Стоян Стоянов, Веселин Тодоров, Христо Лилов, Цветислава Киркова, Брайан Недялков, Анастасия Панчева, Ивайла Величкова, Анна-Кристина Маркова, Мария Младенова, Радостин Михайлов, Димитър Цолов – Доктора, ученици от Читателски клуб „Между редовете“, Литературен клуб „Ботевци“ при СОУ „Христо Ботев”  и  Клуб по творческо писане при ЕГ „Йоан Екзарх” – град Враца. 

Защото всичко се променя, когато четем!

Members

Links

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.