Centrul Transfrontalier de Informaţii
şi Comunicaţii Dolj-Vratsa

CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII DOLJ-VRATSA

Proiect finanțat în cadrul  Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria 2007-2013

Axa Prioritară - 1: Accesibilitate  

Domeniul Major de Intervenție - 2: Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informaţie şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră

 

Obiectivul Programului:

Apropierea oamenilor, comunităţilor şi economiilor regiunii de graniţă România-Bulgaria pentru a participa la dezvoltarea comună a unei zone de cooperare, utilizându-şi resursele umane, naturale şi de mediu, precum şi avantajele, într-un mod durabil.

 

Obiectivul Proiectului:

Să contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii transfrontaliere Dolj-Vratsa ca o consecință a dezvoltării TIC - pe baza informațiilor și rețelelor de comunicații și serviciilor din zona transfrontalieră Dolj-Vratsa.

 

Obiective Specifice

 1. Să creeze premisele pentru dezvoltarea oportunităților de afaceri comune, a parteneriatelor publice, a schimburilor sociale și culturale
 2. Să extindă accesul comunităților din Dolj și Vratsa la instrumentele TIC
 3. Să îmbunătățească nivelul dotărilor TIC pentru actorii relevanți din regiunea transfrontalieră
 4. Să creeze o bază de date comună în domeniul cultural al ambelor țări pentru a facilita dobândirea de cunoștințe reciproce în vederea consolidării unei identități comune
 5. Să consolideze cooperarea dintre autoritățile publice locale din Romania și Bulgaria

 

Activitățile principale ale Proiectului

 • Contractare execuţie lucrări de reabilitare a locaţiei principale (imobil Str. Jiețului, nr.19-21)
 • Contractare execuţie lucrări de reparaţie pentru Sala de şedinţe (Palatul Administrativ)
 • Contractare furnizare mobilier pentru locaţiile din România şi Bulgaria
 • Contractare furnizare și punere în funcțiune echipamente IT pentru locaţiile din România şi Bulgaria
 • Contractare şi instalare punct de acces central
 • Contractare şi instalare aplicaţie pentru terminalul bibliotecii publice pentru reţeaua virtuală şi a licenţelor asociate
 • Contractarea unui domeniu şi găzduirea site-ului WEB
 • Recrutare personal tehnic pentru cele două locaţii
 • Contractare şi livrare echipamente multimedia pentru locaţiile din România şi Bulgaria
 • Activităţi de informare şi publicitate

Operaţiuni Indicative :

 • Sprijinirea dezvoltării TIC (tehnologia informației și comunicării) transfrontaliere pe baza resurselor de informaţii, a cooperării şi interconectării
 • Extinderea accesului comunităţii la informaţii şi comunicaţii transfrontaliere
 • Durata de implementare și valoarea proiectului

Perioada de implementare a activităţilor proiectului este de 30 luni (29 martie 2013 – 28 septembrie 2015)

Valoarea totală eligibilă : 3.280.442,27  € din care:

 • 2.770.661,53  € contribuția  F.E.D.R. (84,46%)
 • 426.457,49 € co-finanțările de la Bugetele de Stat (13%)
 • 83.323,24  € contribuția Partenerilor  (2,54%)

Structura partenerială:

 • Partener Lider – Consiliul Județean Dolj
 • Partener 2 – Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”
 • Partener 3 – Biblioteca Regională “Hristo Botev” Vratsa
 • Partener 4 – Administrația Districtuală Vratsa

Grupul țintă:

 • Locuitorii din zona transfrontalieră
 • Autoritățile administrației publice locale din zona transfrontalieră
 • Mediul de afaceri
 • Elevi și studenți
 • Mediul academic

Despre program

Programul de colaborare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 acordă finanţare Europeană pentru România şi Bulgaria. Acest Program va sprijini regiunile de frontieră din ambele tări pentru a-şi soluţiona problemele comune prin colaborare şi acţiuni în comun. 


Programul îi va stimula pe români şi pe bulgari din zona transfrontalieră să întreprindă planificari în comun, să realizeze schimb de informaţii, să execute acţiuni comune şi să faciliteze trecerea frontierei – cu alte cuvinte, împreuna să îmbunătăţească condiţiile de viaţă, de muncă şi de odihnă. 

Programul cuprinde şapte regiuni din România: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa şi nouă municipii din Bulgaria: Vidin, Vratza, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Russe, Silistra, Dobrici şi Razgrad. 

Finanţarea, acordată Programului de colaborare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, este de 262 milioane de euro. Programul este finanţat de Fondul European pentru dezvoltare regională (ЕFPP / FEDR) – un fond de structură, creat în mod special pentru sprijinirea diminuării diferenţelor între regiunile Uniunii Europene, a cărei contribuţie se ridică la 83% din finanţare (217,8 milioane euro). Restul de 17% (44,2 milioane euro) este format din bugetul de stat al României şi Bulgariei, din sursele proprii ale organizaţiilor şi instituţiilor, care realizează proiecte, finanţate de program. Scopul strategic comun al Programului vizează apropierea oamenilor, comunităţilor şi a economiilor din zona de frontieră între Romănia şi Bulgaria, în vederea participării comune la dezvoltarea zonei de colaborare prin utilizarea eficientă şi stabilă a resurselor umane şi naturale, a avantajelor acesteia. În cadrul acestui Program, cele două ţări vor acţiona potrivit următoarelor scopuri: 

 • Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de transport, facilitarea mişcării oamenilor şi a mărfurilor; 
 • Facilitarea difuzării a informaţiilor cu privire la posibilităţile comune ale zonei de frontieră; 
 • Rezistenţa resurselor naturale din zonă, printr-o exploatare atentă şi protecţia eficientă a mediului înconjurător; 
 • Dezvoltare economică stabilă a zonei de frontieră cu ajutorul iniţiativelor comune în vederea desfăşurării avantajelor şi reducerea deficienţelor; 
 • Consolidarea apropierii sociale şi culturale cu ajutorul acţiunilor de colaborare între oameni şi comunităţi. 

Programul îşi propune ca până în anul 2015 să fie realizate parteneriate şi reţele transfrontaliere stabile, care să contribuie la ridicarea nivelului de trai în regiune, să protejeze mediul înconjurător, să faciliteze accesul, să dezvolte contactele între oameni şi instituţii, să formeze sentimentul şi conştiinţa unei comunităti unice. 

Odată cu acestea, Programul estimează şi valoarea rezultatelor prognozate. Iată o parte dintre ele: 

 • reducerea cu 30% a timpului de călătorie între localităţile din ambele părti ale frontierei; 
 • asigurarea accesului la tehnologiile de informare şi comunicare pentru cel puţin 3 milioane de oameni; 
 • dezvoltarea în comun a unor sisteme pentru preîntâmpinarea inundaţiilor şi acţiuni de avertizare în cazul inundaţiilor la 70% din valea Dunarii; 
 • crearea a 20 de parteneriate pentru acţiuni de prevenire şi răspuns în situaţii de urgenţă; 
 • facilitarea afacerilor, în urma cărora să profite 500 de întreprinderi mici şi mijlocii; 
 • realizarea a 30 de materiale / evenimente de publicitate; 
 • realizarea a 10 produse turistice integrate; 
 • formarea a 15 parteneriate, care să stimuleze colaborarea transfrontalieră între universităţi, institute de cercetare şi cercuri de afaceri; 
 • 360 000 de persoane, informate de posibilităţile de angajare; 
 • 3 500 de persoane, care au absolvit cursuri de pregătire în zona transfrontalieră. 
 • crearea a 30 de parteneriate între centrele educaţionale şi cele profesionale; 
 • 4 500 de persoane, care participă la activităţile de colaborare sub denumirea “oamenii pentru oameni”. 

Priorităţile Programului de colaborare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, sunt următoarele:

Axa prioritară 1: Accesibilitate
Scopul acestei axe este îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a frontierei şi dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicare în zona transfrontalieră.


Axa prioritară 2: Mediu înconjurător 
Scopul acestei axe este protecţia mediului înconjurator printr-o gestionare eficientă a calamităţilor naturale şi tehnologice (inundaţii, poluarea apei şi a aerului) şi măsuri comune în situaţii de urgenţă. 

Axa prioritară 3: Dezvoltare economică şi socială 
Scopul acestei axe constă în consolidarea dezvoltării economice a regiunii prin sprijinirea mediului de afaceri, pregătirea resurselor umane şi colaborarea între comunităţi şi instituţii. 

Axa prioritară 4: Ajutor tehnic
Această axă garantează faptul că finanţele sunt gestionate corect, cheltuite şi contabilizate în mod corespunzător. 

Pentru a cunoaşte amănuntele Programului, puteţi accesa documentele acestuia de aici

Investim în viitorul tău!

Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.